CONTENT MARKETING MANAGER

De content marketing manager heeft als rol om, in functie van de fase van de customer journey- of verkoops-cyclus, te bepalen welke content, via welke boodschappen en welke kanalen op welk moment het best verdeeld wordt. 

 

Hij/zij weet de juiste storytelling te brengen en het succes en doeltreffendheid ervan te evalueren om zo toekomstige campagnes bij te sturen. Goede content marketing managers weten met vernieuwende ideeën de juiste vertaalslag te maken van de technische complexiteit naar de taal van de klant en/of doelgroep.

 

Het is zijn/haar rol om kwalitatieve content aan te leveren die gelezen en als waardevol beschouwd wordt door de doelgroepen van Cheops. Hij/zij moet daarom het brede kader van de dienstverlening begrijpen evenals de buyers journey en -taal.  Content zonder context en inzicht in het hoger liggende perspectief is een waste of time en efforts.

Cheops is op zoek naar een ervaren Content Marketing Manager om de end-to-end verantwoordelijkheid op te nemen van het dagelijks beheer van alle content die voor zowel Marketing als Sales doeleinden wordt gebruikt.

Je weet, in sterk intern dialoog met de hele organisatie, de content strategie uit te tekenen, content te categoriseren, structureren en uit te werken, gepaste kanalen te identificeren, nodige ondersteuning in kaart te brengen en na validatie door de Marketing Director de projecten van A tot Z te beheren en in nauwe co-creatie neer te zetten. 

Verantwoordelijkheden

 • Analyse van de huidige content marketing strategie, beschikbare informatie en tools en identificeren van opportuniteiten tot optimalisering.

 • Opzetten en beheren van een effectieve content marketing strategie om de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen te behalen

 • End-to-End verantwoordelijkheid over alle content marketing- en sales initiatieven met het oog op het genereren van traffic, engagement, leads die resulteren in sales en customer retention. 

 • Ontwikkelen van een redactionele roadmap, in kaart brengen van en toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en deadlines, opzetten van de nodige interne en externe samenwerkingen en opvolgen van de deliverables en deadlines.

 • Ontwikkelen, verdelen en up-to-date houden van zowel fysische als digitale content voor zowel marketing als sales doeleinden, voor en via de verschillende communicatie dragers.  Deze dient steeds in lijn te zijn met alle aspecten van de branding (taal, stijl, toon, ...) en gevalideerd te worden door de Marketing Director.

 • Onderhouden van een nauwe en constructieve samenwerking met een eco-systeem van externe partners waaronder agentschappen, copywriters, grafici etc.  

 • Analyse en evalueren van de doeltreffendheid en ROI van de uitgevoerde acties en optimalisatie van de strategie en/of boodschappen op basis van de bevindingen.

 • Nauwe samenwerking doorheen de organisatie om gedragenheid te creëren.

Competenties

Onze ideale kandidaat is een marketing professional, met ervaring in de IT-sector of aanverwante sectoren (Telco en IT Consulting). Je hebt ervaring met marketing campaign automation en hebt sterke projectmanagement skills. 

 

Naast deze drie essentiële must-haves:

 •  weet je boeiende inhoud uit te werken en over te brengen in functie van je doelgroep en de fase in de buying-cylce waarin deze zich bevindt

 • heb je inzicht in het funnelprincipe en de werking van de customer journey/life-cycle.  

 • heb je inzicht in de impact die content heeft, wanneer wat wordt gelezen in functie van type klant en

 • weet je hoe, waar, welke info in welke fase te verspreiden

 • heb je technische affiniteit en de nodige kennis om de content te integreren in de content management systemen.

 • weet je holistisch en strategisch te denken en het waarom, wat en hoe van de cross-channel campaigns over te brengen naar alle stakeholders.

 • weet je niet alleen strategisch mee te denken maar ben je ook een ‘doener’ die initiatieven weet te doen landen.​

 • We zoeken een ambitieuze professional met minimaal 5 jaar ervaring, die direct inzetbaar is en ‘eager’ om verder te leren en groeien.

Kerncompetenties

 • Projectmanagement

 • Stakeholdermanagement

 • Communicatief in gesproken en geschreven woord

 • Sterke capaciteit om de vertaalslag te maken van visie, concept en cijfers naar een concreet actieplan

Mindset

 • Intrapreneur

 • ‘CAN DO’ & ‘GETTING THINGS DONE’-mentaliteit

 • Client first

 • Pragmatisch

 • Meten is weten

 • Co-creatief en werkt verbindend

 • Neemt ownership

 • Challenges Status-Quo en Embraces changes

Do you feel a fit? 

Then don't hesitate to contact us

© 2019 - Fusion Executive BTW BE0829304963- All Rights Reserved