GO TO MARKET DIRECTOR

Als Director Go-to-Market ben je verantwoordelijk voor de E2E realisatie van het ‘go to market’ luik van de roadmap, wat wil zeggen dat je E2E verantwoordelijk bent voor het commercialiseren van bestaande en nieuwe producten a.d.h.v. een gesegmenteerde aanpak.

 

Scope en verantwoordelijkheden van de functie 

 • Je bepaalt het tactische beleid: leveren van input naar product marketing/IT/Engineering/finance in de product-ontwikkelingsfase

 • Validatie van de ontwikkelingsrichting vanuit marktinzicht; bepalen welke producten (komende van product mgt. en opgeleverd door IT/engineering) geconcentreerd zullen worden op welke doelgroep, rekeninghoudend met fishing ponds 

 • Life cycle van de klant beheren en mogelijkheden tot cross en upselling identificeren en uitwerken

 • Je staat in voor de samenstelling van de go to market jaar-roadmap van campagnes en promoties. What, how en when.  Ad hoc bijsturing waar nodig op basis van constante opvolging van de resultaat-KPI’s  (met volledige en tijdige info terzake aan Sales en Cuca).  

 • Je bepaalt de aanpak voor ontwikkeling van een segment. Bijvoorbeeld voor het segment ‘nieuwe klanten’:  bepalen van key moments voor acquisitie; bepalen van welke offers op welke key moments aangeboden moeten worden; je werkt nauw samen met de sales kanalen; je bewaakt dat elke actie consistent in dit framework past.

 • Detailleert de omschrijving van de Product offering. Bepaalt, op basis van het inzicht in de diverse klantensegmenten, de functionele en emotionele benefits van het product, en dus de key boodschap(en) naar de klantendoelgroep(en).  Deze worden dan verder uitgewerkt door Marcom met de diverse communicatiebureaus.  De Director Segment valideert het concept van de communicatiebureaus vooraleer dit in de markt gezet wordt (slogan, media mix, …).

 • Je beheert een portfolio van communicatie en promo budgetten om je doelstellingen te realiseren.

 • Je neemt E2E ownership voor het go to market resultaat. Genereert status rapporten en closing rapport. Analyseert de resultaten (samenwerking met controlling) en de efficiëntie  van segment campagnes (gedeelde verantwoordelijkheid met Markcom), trekt hieruit lessen voor de toekomst en implementeert deze. Je levert input voor de budgetten.

 • Je organiseert, enthousiasmeert en coacht een team van junior en senior go to Market managers

 • Je hebt minimum een Master diploma

 • Minimum 10 jaar ervaring in een gelijkaardige marketing functie

 • Perfecte kennis van Nederlands, Engels en een zeer goede kennis van Frans.

 • Marketing is je passie en je hebt daarnaast de nodige expertise hebben opgebouwd in social, digitaal,…..

 • Sterke interne communicatie- en organisatorische vaardigheden om de samenwerking met de verschillende belanghebbenden mogelijk te maken

 • Project management, beheer van tijdsdoelstellingen & budgetten en prioritiseren zijn je tweede natuur. Mogelijkheid om een groot aantal projecten tegelijk te beheren.

 • Je  houdt van verandering en flexibiliteit, en kan verschillende projecten combineren 'om de machine draaiende te houden' (hands-on mentaliteit)

 • Je bent proactief, je ziet overal kansen, uitdagingen en stelt oplossingen voor

Profielschets

Do you feel a fit? 

Then don't hesitate to contact us

© 2019 - Fusion Executive BTW BE0829304963- All Rights Reserved