top of page

OUR PRIVACY POLICY

1. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. 

 

Fusion Executive is de brandname van D-Advice met zetel te Lijsterbesenlaan 34, 3090 Overijse, en ondernemingsnr: BE0829304963, hierna verder vermeld als Fusion Executive.

Onze waarden zoals vertrouwen, duurzame samenwerking en co-creatie dragen wij hoog in ons vaandel. Wij willen zowel voor onze klant als onze kandidaten een partner zijn en samenwerken in een sfeer van vertrouwen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.  

In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen, verwerken en vastleggen als je onze website gebruikt, met ons een samenwerking aangaat in het kader van onze dienstverlening, je actief kandidaat wenst te stellen voor vacatures, je een carrière coaching opneemt, je opgenomen wordt in onze contactlijst en waarom we dit doen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo wensen we maximale transparantie te geven hoe we te werk gaan en hoe we omgaan met gegevens. 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Fusion Executive en niet deze van andere websites en bronnen waar mogelijks een link mee wordt gelegd. 

Fusion Executive wil hiermee de privacy van al haar website bezoekers, klanten, prospecten, kandidaten en andere relaties respecteren en wil er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens.

Door diensten van Fusion Executive te gebruiken, dan wel door de websites van Fusion Executive te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring en geef je ons de goedkeuring om jouw persoonlijke gegevens te verwerken en bewaren overeenkomstig de bepalingen in dit beleid, zoals hieronder aangegeven.

 

2. Ons gebruik van verzamelde gegevens

Om onze diensten kwalitatief te kunnen leveren kunnen wij op verschillende manieren in contact met jou komen.  Op die momenten verzamelen wij informatie die nodig is om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen verzekeren en uitbouwen.

 

2.1 Wanneer je via onze website met ons in contact komt:

Via onze website kan je met ons in contact komen en heb je ook de mogelijkheid je in te schrijven op onze contactenlijst. Deze lijst noemen we onze commerciële contactenlijst. Op beide van die momenten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om een antwoord te kunnen formuleren op jouw contactname-verzoek.  Onze commerciële contactenlijst dient om klanten, prospecten, kandidaten en bezoekers op de hoogte te houden van onder meer initiatieven, evenementen, vacatures, promoties, aanbiedingen, de dienstverlening van Fusion Executive (merknaam van D-Advice) en Wings 2 Spread en vakgerichte, inspirerende informatie en advies te delen.  

 

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • Naam en Voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie,

 • Inhoud van het bericht en/of concrete vraagformulering

 • Technische gegevens zoals bijvoorbeeld datum, tijd, met wie u communiceer bij ons

 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt

De aan ons bezorgde data en gegevens worden enkel en alleen opgeslagen op onze gegevensdragers en onze database bij onze website-provider WIX en Communicatiekanaal Spark. 

Hoe WIX omgaat met persoonlijke gegevens kan u terugvinden in hun privacybeleid: https://www.wix.com/about/privacy

Hoe Spark omgaat met persoonlijke gegevens kan u terugvinden in hun privacybeleid: https://sparkmailapp.com/privacy

Deze data bewaren we uiterlijk zolang we onze professionele activiteiten verstrekken of zolang dit wettelijk toegelaten is. Te allen tijde kan de vraag gesteld worden om de geleverde data uit onze bestanden te laten verwijderen en dus niet langer opgenomen te zijn in onze contactenlijst. Hiertoe kan een bericht gestuurd worden via onze website of volgend emailadres: marjan@fusionexecutive.be

Door het bezoeken van onze website worden cookies geactiveerd en bepaalde informatie automatisch gegenereerd. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.
 

Deze cookies en andere automatisch verzamelde data geven ons informatie over hoe bezoekers de website gebruiken zoals bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden en hoeveel gebruikers een bepaalde pagina bekijken. Ze brengen het surfgedrag in kaart waardoor wij onze website verder kunnen optimaliseren, gebruiksvriendelijker maken en informatie kunnen aanbieden die u belangrijk vindt.  Tevens helpen ze de website goed te laten functioneren.

 


2.2. Wanneer je met ons in contact komt als potentiële kandidaat:

 

Wij kunnen via verschillende kanalen met jou als kandidaat in contact komen.

 

Naast ons zeer actief netwerk van contacten opgebouwd doorheen de jaren is ook LinkedIn een zeer actief gebruikte tool. Wij gebruiken dit om zeer gericht potentiële kandidaten mee in kaart te brengen, hun carrière-evolutie te volgen, met hen in contact te komen, hun profiel te koppelen aan concrete opdrachten en informatie die we van hen rechtstreeks ontvingen via (in-)mail of persoonlijke gesprekken te noteren.  Dit laat ons toe om relevante informatie van kandidaten bij te houden zodoende hen gericht te kunnen contacteren in functie van hun voorkeuren en profiel en om het searchproces kwalitatief te kunnen begeleiden.

 

Deze aangevulde data kan verwerkt en bewaard worden in de LinkedIn Recruiter Database van de persoon waarmee je in contact kwam.  Deze contactpersoon heeft een exclusieve toegang tot zijn/haar database via een persoonlijk passwoord. 

 

Hoe LinkedIn omgaat met persoonlijke gegevens en hun systemen beschermt kan je terugvinden in hun privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Alle persoonlijke verstrekte data die we van kandidaten ontvangen via CV, mail en persoonlijke gesprekken kan ook verwerkt en opgeslagen worden op onze gegevensdragers.

De data en gegevens die wij kunnen opvragen, bewaren en verwerken omdat ze noodzakelijk zijn om een gefundeerde, correcte en duurzame rekrutering te begeleiden zijn:

 • Naam en Voornaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, CV, diploma’s, persoonlijke documenten, foto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, telefoonnummer, informatie over opleidingen;

 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof,

 • Specifieke eventueel relevante medische aspecten vermeld door de kandidaten zelf,

 • Loongegevens en extra-legale voordelen,

 • Persoonlijke ambities en relevante carrière- of loopbaan factoren,

 • Resultaten uit een persoonlijk assessment dat door de kandidaat aan ons wordt overgemaakt

 • Resultaten van het ELI-assessment waar de kandidaat, op uitnodiging van Fusion Executive en samenwerkende partner Wings 2 Spread en iPEC (Institute for Professional Excellence in Coaching), aan deelneemt,

 • Referenties,

 • Feedback van klanten aan wie de kandidaten werden voorgesteld,

 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door de kandidaat.

Dit alles doen we om:

 • Screenings te kunnen uitvoeren voor onze klanten/opdrachtgevers.

 • De wensen en het profiel van kandidaten af te stemmen op deze van onze opdrachtgevers.  Dit houdt in dat we op basis van deze informatie zowel de klant als de kandidaat maximaal kunnen begeleiden om het proces efficiënt, transparant en gericht aan te pakken, steeds met het oog op een duurzame aanwerving voor beide partijen,

 • Te communiceren met kandidaten en de voortgang van de search,

 • Kandidaten actief te helpen en adviseren met betrekking tot hun loopbaan,

 • Kandidaten pro-actief op de hoogte te houden van nieuwe opportuniteiten,

 • Commerciële initiatieven te nemen zodat kandidaten op de hoogte blijven van onze dienstverlening,

Het staat iedereen vrij welke gegevens en data via hun LinkedIn profiel publiek gemaakt worden, evenals welke persoonlijke data met ons per mail, gesprek en CV wordt gedeeld. Wij begrijpen dat dit vaak zeer gevoelige informatie kan bevatten en wij wensen hier in alle discretie mee om te gaan.

 

Deze informatie wordt enkel en alleen gedeeld binnen het team van Fusion Executive en Wings 2 Spread. Wij delen geen enkele van deze informatie met onze klanten zonder expliciet akkoord van de betrokken kandidaten. Wij vragen deze toestemming via een activatie van kandidatuurstelling die via onze website door de kandidaat wordt ingebracht en waarbij we ook expliciet vragen om deze privacy policy te lezen en goed te keuren.  Pas daarna bespreken en delen wij de relevante informatie, uitsluitend en alleen met onze klanten in het kader van een rekruterings-, selectie-, coaching- of ontwikkelingsproces en met geenenkel andere partij of in het kader van een andere doelstelling.

 

In het kader van deze processen kunnen kandidaten uitgenodigd worden tot het deelnemen aan een E.L.I.-assessment. Dit assessment geeft inzicht in percepties en gedrag, en algemene leiderschapscapaciteiten. De partner waarmee we samenwerken voor dit assessment is Marjan Decat, partner bij Fusion Executive en Wings 2 Spread en gecertifieerde ELI-practitioner.  Dit assessment wordt via iPEC, een externe partner, afgenomen via een elektronische link die naar de kandidaten wordt gestuurd naar een door hen opgegeven e-mailadres. iPEC bekomt en verwerkt geen enkele andere informatie dan de naam en het e-mail adres van de kandidaat en de antwoorden die de kandidaat ingeeft op de vragen in dit assessment.

 

Het E.L.I.-rapport wordt bewaard op onze beveiligde gegevensdragers en/of deze van Wings 2 Spread, en op het online platform van iPEC welke enkel en alleen toegankelijk is door Marjan Decat met een persoonlijk passwoord. 

Hoe iPEC, (organisatie buiten Europa) omgaat met deze data kan je terugvinden in hun privacy policy: https://ipeccoaching.com/privacy-statement/

 

De resultaten van het assessment worden met de kandidaten gedeeld.  Ze worden steeds uitgenodigd voor een persoonlijke debriefsessie en ontvangen een rapport dat hen in papieren versie kan worden overhandigd of per elektronische mail kan worden toegestuurd.

 

Door het invullen van het assessment in het kader van een rekruteringsproces gaat de kandidaat er mee akkoord de resultaten en de bevindingen uit de resultaten te delen met Fusion Executive, Wings 2 Spread en de betrokken klant. Deze resultaten worden op geenenkele manier gedeeld met andere personen of partijen. 

 

Deze data bewaren we uiterlijk zolang we onze professionele activiteiten verstrekken of zolang dit wettelijk toegelaten is. Dit is met het oog tot het succesvol kunnen begeleiden van de kandidaten over de opdracht heen. Te allen tijde kan de vraag gesteld worden om de geleverde data uit onze bestanden te laten verwijderen. Hiertoe kan een bericht gestuurd worden via onze website of volgend emailadres: marjan@fusionexecutive.be .

 

3. Wanneer u met ons in contact komt als klant, opdrachtgever of prospect:

 

Via jarenlange netwerking en talrijke professionele samenwerkingen werd reeds een uitgebreide lijst van relaties opgebouwd. Deze contacten worden bijgehouden op onze persoonlijke contactenlijsten in outlook en op onze mobile devices. Wij gebruiken deze informatie enkel en alleen om de relatie verder in stand te houden, hen te contacteren in verband met een relevante vraag, en om de rekruterings- of andere opdracht voor de klant naar best vermogen en met de beste zorg te kunnen begeleiden.

Daarnaast wensen wij klanten, prospecten, kandidaten en bezoekers op de hoogte te houden van onder meer initiatieven, evenementen, vacatures, promoties, aanbiedingen, de dienstverlening van Fusion Executive (merknaam van D-Advice) en Wings 2 Spread en vakgerichte, inspirerende informatie en advies te delen.  Hiertoe werd en wordt specifieke toestemming gevraagd waarna hun gegevens bijgehouden worden in een specifieke commerciële contactenlijst.  Deze wordt enkel en alleen opgeslagen in onze database, outlook en mobile devices en onze database bij onze website-provider WIX en Communicatiekanaal Spark.  Zie ook reeds 2.1.

Op deze contactenlijst leggen wij naam, bedrijf, functie, E-Mail en telefoonnummer van de betrokken contactpersonen vast.

Wij vragen, verwerken en bewaren naast deze gegevens ook facturatiegegevens zoals BTW-nummer en adres.  Dit is noodzakelijk voor onze facturatie.

In het kader van de specifieke opdracht verwerken en bewaren wij ook het ondertekende contract, schriftelijk en mondeling gedeelde informatie rond het bedrijfsprofiel zoals de missie, waarden, organisatiestructuur, relevante uitdagingen en evoluties, evenals informatie rond het vacature profiel zoals de missie van de functie, functieomschrijving, profielomschrijving, salarisvoorwaarden en standplaats.

Deze gegevens worden verwerkt en bewaard om:

 • De gevraagde dienstverlening te kunnen bieden met het oog op een duurzame invulling,

 • Kandidaten te kunnen informeren over de concrete opportuniteit van de vacature,

 • Informatie over de kandidaten te kunnen doorgeven en bespreken,

 • Afspraken te kunnen inplannen,

 • Feedback te vragen over onze dienstverlening.

Ze worden tevens enkel en alleen gedeeld met door ons aangestelde dienstverleners. 

Informatie met betrekking tot het bedrijf en de functie wordt ook met potentiële kandidaten gedeeld zodoende de kandidaten te kunnen informeren rond de vacature of opdracht waarvoor ze worden aangesproken. Deze informatie wordt gebundeld in een info-pack dat we uitwerken op basis van de verkregen informatie en aan de klant voorleggen ter validatie.  Pas na deze validatie wordt deze informatie met potentiële kandidaten gedeeld.

Deze extra aan ons bezorgde data en gegevens worden enkel en alleen opgeslagen op onze gegevensdragers en deze van Wings 2 Spread.

Deze data bewaren we uiterlijk zolang we onze professionele activiteiten verstrekken of zolang dit wettelijk toegelaten is. Te allen tijde kan de vraag gesteld worden om de geleverde data uit onze bestanden te laten verwijderen. Hiertoe kan een bericht gestuurd worden via onze website of volgend emailadres: marjan@fusionexecutive.be


4. Doeleinden


We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.


5. Derden


Zoals hierboven vermeld doen wij een beroep op derden om onze websites en diensten te kunnen aanbieden en om persoonlijke gegevens te verwerken in onze naam. Wij werken steeds samen met betrouwbare derden.  Deze derden mogen persoonlijke gegevens alleen in onze naam en na onze toestemming verwerken. De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. Ook onze werknemers of deze van onze onderaannemers, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wij garanderen dat alle derde verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Tevens garanderen wij dat geenenkele persoonlijke data of gegevens worden verkocht aan derden.


6. Veranderingen


Deze Privacy Verklaring is afgestemd op de huidige werking van onze site en onze huidige dienstverlening.  Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. We nodigen je dan ook uit om regelmatig onze Privacy Verklaring te raadplegen.


7. Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt en door ons wordt bewaard.  Indien gewenst en aangevraagd zullen wij de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.  Dit kan steeds aangevraagd worden door ons te contacteren via ons contactformulier op onze website of via mail aan marjan@fusionexecutive.be.   


8. Locatie


Wij verwerken de persoonlijke gegevens in de eerste plaats binnen de Europese Unie. Om deze gegevens echter te kunnen verwerken voor de doeleinden die worden beschreven, is het mogelijk dat wij ze bezorgen aan derden die buiten de EER instaan voor de verwerking ervan. Elke entiteit buiten de EER die instaat voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens is verplicht de nodige maatregelen te treffen voor het beschermen ervan.

 

9. Privacy maatregelen

Wij en onze partner dienstverlener Wings 2 Spread garanderen alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, ongemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Hiertoe hebben wij onder meer alle nodige maatregelen genomen om onze gegevensdragers te beschermen. Deze gegevensdragers zijn wachtwoordbeveiligd, versleuteld en alleen toegankelijk door partners en/of medewerkers. Hun firewall, antivirusdefinities en besturingssystemen worden up-to-date gehouden waar dit van toepassing is.

 

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Hoewel wij er alles aan doen om gegevens te vrijwaren, kunnen wij de veiligheid en beveiliging ervan nooit absoluut garanderen.

10. Aansprakelijkheid

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op data en informatie die wij verzamelen en verwerken via de hierboven vermelde kanalen vanuit onze eigen dienstverlening. Fusion Executive is enkel en alleen verantwoordelijk voor de inhoud en de bescherming van de informatie en data die via haar website en andere communicatiekanalen wordt aangeleverd, opgevraagd en verwerkt.  Onze internetsite, blogs of andere communicaties kunnen linken naar andere internetsites of dienstverleners bevatten.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy van deze internetsites en dienstverleners. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

 

Tevens is Fusion Executive te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de verschillende communicatiedragers te verwijderen.


11. Contactname, vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, je je gegevens aan wilt passen of je data wenst te laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen via onze contactformulier op onze website of via marjan@fusionexecutive.be.

Wij wensen u alvast te bedanken voor het vertrouwen die u in ons stelt en wij kijken uit naar een verdere duurzame samenwerking.

bottom of page